ترتیب بر اساس:
جسی استونر، کنت اچ. بلانچارد جسی استونر
ناشر: سپید - 1394
148000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
گی هندریکز، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)، نیل دونالد والش (مقدمه) گی هندریکز
ناشر: تیر - دی 1387
100000 ریال
برایان تریسی، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: لیوسا - تیر 1402
2300000 ریال
نادر غریب نواز نادر غریب نواز
ناشر: در دانش بهمن - بهمن 1395
100000 ریال
باربارا شر، باربارا اسمیت، مینا اعظامی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) باربارا شر
ناشر: نسل نو اندیش - آذر 1387
79000 ریال
هیدی گرنت هالوورسون، محمد نجفی نوبر (مترجم) هیدی گرنت هالوورسون
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1392
42000 ریال
برایان تریسی، میترا کیوان مهر (مترجم) برایان تریسی
ناشر: علم - اردیبهشت 1385
650000 ریال
برایان تریسی برایان تریسی
ناشر: پویند، ترقی، موسسه فرهنگی الماس دانش - شهریور 1395
200000 ریال
هایدی گرانت هالورسون، فرناز کامیار (مترجم) هایدی گرانت هالورسون
ناشر: هورمزد - شهریور 1393
50000 ریال
علی صاحبی علی صاحبی
ناشر: آرمان رشد - شهریور 1393
40000 ریال
علی صاحبی، نسیم نصیری (ویراستار) علی صاحبی
ناشر: آرمان رشد - تیر 1392
25000 ریال
کنت بلانچارد، عطیه رفیعی (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: لیوسا - اسفند 1387
22000 ریال
ناشر: صبحدم - آبان 1388
25000 ریال
برایان تریسی، عباس زارعی (مترجم)، قوام الدین خرمشاهی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: سایه گستر - تیر 1391
100000 ریال
نمایش 16 - 30 از 77 مورد