ترتیب بر اساس:
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (تدوین) گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (تدوین)
ناشر: چتر دانش - 11 اسفند 1393
15000 ریال
محمدحسین زمانی فخر محمدحسین زمانی فخر
ناشر: اندیشگان - مهر 1395
80000 ریال
رجب بیت اللهی، شاهرخ جهانشاهی رجب بیت اللهی
ناشر: کتاب ارشد - 16 اسفند 1390
20000 ریال
منوچهر رحمدل، بهمن گائینی، مریم ابراهیمی بسابی (ویراستار) منوچهر رحمدل
ناشر: سپینود - 11 آذر 1392
150000 ریال
حامد افراخته، محمد قجر، محمدرضا بختیاری حامد افراخته
ناشر: هوشمند تدبیر - 30 بهمن 1392
100000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت - تیر 1394
130000 ریال
فرید برواری، سعید جبارزاده کنگرلوئی، بهروز محمدی زاویه جگی، امیر علیپور فرید برواری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ارومیه) - 18 شهریور 1392
160000 ریال
قربان برارنیاادبی، ابوالفضل شهرآبادی، امیر یوسفیان پور قربان برارنیاادبی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - 2 مرداد 1391
70000 ریال
حمید اسکندری، احسان عسگری فیروزجانی حمید اسکندری
ناشر: نوای مدرسه - فروردین 1395
50000 ریال
ناشر: کیهان - 3 مهر 1390
70000 ریال
نمایش 46 - 57 از 57 مورد