ترتیب بر اساس:
 
مصطفی رحماندوست (شاعر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، افسانه شعبان نژاد (شاعر)، اسدالله شعبانی (شاعر)، شکوه قاسم نیا (شاعر)، بیوک ملکی (شاعر)، بابک نیک طلب (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 08 مهر، 1392
7000 ریال
شکوه قاسم نیا (شاعر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) شکوه قاسم نیا (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 23 بهمن، 1392
10000 ریال
بابک نیک طلب (شاعر)، بیوک ملکی (شاعر)، افسانه شعبان نژاد (شاعر)، حسن موسوی (تصویرگر)، راشین خیریه (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، مصطفی رحماندوست (شاعر)، گلبرگ کیانی (تصویرگر)، ندا عظیمی (تصویرگر)، علیرضا گلدوزیان (تصویرگر)، شکوه قاسم نیا (شاعر)، رویا بیژنی (تصویرگر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، اسدالله شعبانی (شاعر)، پوپک مقبلی (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، محمود مختاری (تصویرگر)، لیدا طاهری (تصویرگر)، آرین خانی (تصویرگر) بابک نیک طلب (شاعر)
ناشر: موسسه نشر افق - 06 آبان، 1393
350000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر)، ندا عظیمی (نقاش) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - 12 مهر، 1384
5000 ریال
داریوش صادقی، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - بهمن، 1395
50000 ریال 45000 ریال
ندا عظیمی (طراح) ندا عظیمی (طراح)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 1388
6000 ریال
جعفر ابراهیمی (شاعر)، مصطفی رحماندوست (شاعر)، افسانه شعبان نژاد (شاعر)، اسدالله شعبانی (شاعر)، شکوه قاسم نیا (شاعر)، بیوک ملکی (شاعر)، بابک نیک طلب (شاعر)، ندا عظیمی (نقاش) جعفر ابراهیمی (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 08 مهر، 1392
7000 ریال
ناصر نادری، ندا عظیمی (تصویرگر) ناصر نادری
ناشر: مدرسه - 18 مرداد، 1391
43000 ریال
فریدون عموزاده خلیلی، مژگان کلهر (ویراستار)، ندا عظیمی (تصویرگر) فریدون عموزاده خلیلی
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 اردیبهشت، 1387
28000 ریال
فریدون عموزاده خلیلی، مژگان کلهر (ویراستار)، ندا عظیمی (تصویرگر) فریدون عموزاده خلیلی
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 اردیبهشت، 1387
15000 ریال
فریدون عموزاده خلیلی، مژگان کلهر (ویراستار)، ندا عظیمی (تصویرگر) فریدون عموزاده خلیلی
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 21 اردیبهشت، 1387
15000 ریال
جعفر ابراهیمی (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) جعفر ابراهیمی (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 17 شهریور، 1392
40000 ریال
داریوش صادقی، حسن عامه کن (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی)، مجید کاظمی (تصویرگر)، علی بوذری (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، کمال طباطبایی (تصویرگر)، محمدمهدی طباطبایی (تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - 16 مهر، 1387
12000 ریال
داریوش صادقی، حسن عامه کن (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی)، مجید کاظمی (تصویرگر)، علی بوذری (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، کمال طباطبایی (تصویرگر)، محمدمهدی طباطبایی (تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - 16 مهر، 1387
55000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: کتاب نیستان - 24 اردیبهشت، 1386
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد