ترتیب بر اساس:
بابک نیک طلب (شاعر)، بیوک ملکی (شاعر)، افسانه شعبان نژاد (شاعر)، حسن موسوی (تصویرگر)، راشین خیریه (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، مصطفی رحماندوست (شاعر)، گلبرگ کیانی (تصویرگر)، ندا عظیمی (تصویرگر)، علیرضا گلدوزیان (تصویرگر)، شکوه قاسم نیا (شاعر)، رویا بیژنی (تصویرگر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، اسدالله شعبانی (شاعر)، پوپک مقبلی (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، محمود مختاری (تصویرگر)، لیدا طاهری (تصویرگر)، آرین خانی (تصویرگر) بابک نیک طلب (شاعر)
ناشر: موسسه نشر افق - 06 آبان، 1393
350000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، افسانه شعبان نژاد (شاعر)، اسدالله شعبانی (شاعر)، شکوه قاسم نیا (شاعر)، بیوک ملکی (شاعر)، بابک نیک طلب (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 08 مهر، 1392
7000 ریال
شکوه قاسم نیا (شاعر)، جعفر ابراهیمی (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) شکوه قاسم نیا (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 23 بهمن، 1392
10000 ریال
داریوش صادقی، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - بهمن، 1395
50000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: کتاب نیستان - 24 اردیبهشت، 1386
30000 ریال
داریوش صادقی، حسن عامه کن (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی)، مجید کاظمی (تصویرگر)، علی بوذری (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، کمال طباطبایی (تصویرگر)، محمدمهدی طباطبایی (تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - 16 مهر، 1387
55000 ریال
نقی سلیمانی، ندا عظیمی (تصویرگر) نقی سلیمانی
ناشر: به نشر - 19 دی، 1388
13000 ریال
داریوش صادقی، حسن عامه کن (تصویرگر)، فاطمه رادپور (تصویرگر)، ندا عظیمی (ترجمه انگلیسی)، مجید کاظمی (تصویرگر)، علی بوذری (تصویرگر)، ماهنی تذهیبی (تصویرگر)، کمال طباطبایی (تصویرگر)، محمدمهدی طباطبایی (تصویرگر) داریوش صادقی
ناشر: کتاب نیستان - 16 مهر، 1387
55000 ریال
مصطفی رحماندوست، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست
ناشر: مدرسه - 15 بهمن، 1392
60000 ریال
جعفر ابراهیمی (شاعر)، ندا عظیمی (تصویرگر) جعفر ابراهیمی (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 17 شهریور، 1392
40000 ریال
نورمن هانتر، مهرداد تهرانیان راد (مترجم)، ندا عظیمی (تصویرگر) نورمن هانتر
ناشر: حوا - 14 تیر، 1389
14000 ریال
نوید سیدعلی اکبر، ندا عظیمی (نقاش) نوید سیدعلی اکبر
ناشر: علمی و فرهنگی - 10 آبان، 1385
18000 ریال
لاله جعفری، ندا عظیمی (نقاش) لاله جعفری
ناشر: مدرسه - 18 شهریور، 1391
20000 ریال
فریبا کلهر، ندا عظیمی (نقاش) فریبا کلهر
ناشر: مدرسه - 06 دی، 1391
45000 ریال
مصطفی رحماندوست، ندا عظیمی (تصویرگر) مصطفی رحماندوست
ناشر: مدرسه - 18 مرداد، 1391
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 51 مورد