ترتیب بر اساس:
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1400
965000 ریال 868500 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - تیر 1400
595000 ریال 535500 ریال
لئوناردو شاشا، مهدی سحابی (مترجم) لئوناردو شاشا
ناشر: نگاه - مهر 1402
380000 ریال 342000 ریال
مهدی سحابی مهدی سحابی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1396
198000 ریال 178200 ریال
لویی فردینان سلین، مهدی سحابی (مترجم)، اصغر نوری (مترجم) لویی فردینان سلین
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1401
1250000 ریال 1125000 ریال
یوری نیکلایویچ تینیانوف، مهدی سحابی (مترجم) یوری نیکلایویچ تینیانوف
ناشر: ماهی - فروردین 1400
1550000 ریال 1395000 ریال
اینیاتسیو سیلونه، مهدی سحابی (مترجم) اینیاتسیو سیلونه
ناشر: ماهی - مهر 1402
850000 ریال 765000 ریال
سیمون دو بووار، مهدی سحابی (مترجم) سیمون دو بووار
ناشر: فرهنگ نشر نو - خرداد 1402
2500000 ریال
مارسل پروست، مهدی سحابی (مترجم) مارسل پروست
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1401
750000 ریال
مارسل پروست، مهدی سحابی (مترجم) مارسل پروست
ناشر: نشر مرکز - 1397
22000000 ریال
اونوره دو بالزاک، مهدی سحابی (مترجم) اونوره دو بالزاک
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1402
1950000 ریال
گوستاو فلوبر، مهدی سحابی (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1398
1184000 ریال
لویی فردینان سلین، مهدی سحابی (مترجم) لویی فردینان سلین
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1401
1500000 ریال
مارسل پروست، مهدی سحابی (مترجم) مارسل پروست
ناشر: نشر مرکز - آبان 1400
5650000 ریال
مهدی سحابی (مترجم) مهدی سحابی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - مهر 1400
650000 ریال
نمایش 16 - 30 از 51 مورد