ترتیب بر اساس:
مهدی اکبری مهدی اکبری
ناشر: مکتب اسنوند - اسفند 1394
170000 ریال
مهدی اکبری مهدی اکبری
ناشر: مکتب اسنوند - 1 اردیبهشت 1394
120000 ریال
گیل استکتی، زابینه ویلهام، کاتارین. ا فیلیپس، مهدی اکبری (مترجم)، راحله باستانی (مترجم)، رزیتا واثقی (مترجم) گیل استکتی
ناشر: ابن سینا - 21 آبان 1398
600000 ریال
جولی اس کرفت، ربکاادیث ویلیامز، مهدی اکبری (مترجم) جولی اس کرفت
ناشر: ابن سینا - 18 آذر 1399
500000 ریال
ناشر: جالیز - 10 خرداد 1399
230000 ریال
ناشر: جالیز - 10 خرداد 1399
230000 ریال
ناشر: جالیز - 10 خرداد 1399
200000 ریال
مهدی اکبری، علیرضا کیانی، جواد باغانی، محسن ربیعی (ویراستار) مهدی اکبری
ناشر: نشر آموزش کشاورزی - 27 اردیبهشت 1399
آن ام. کرینگ، دنیس ام. اسلون، جعفر حسنی (مترجم)، مهدی اکبری (مترجم) آن ام. کرینگ
ناشر: کتاب ارجمند - 13 خرداد 1399
1200000 ریال
نمایش 31 - 39 از 39 مورد