ترتیب بر اساس:
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند 1401
1220000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
منصور مومنی (شاعر) منصور مومنی (شاعر)
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - خرداد 1394
50000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 مرداد 1401
1670000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 مرداد 1401
1670000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: کوهسار - 12 مهر 1395
950000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی (ویراستار) عادل آذر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1401
450000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی، اسلام فاخر عادل آذر
ناشر: بازتاب - 1 بهمن 1394
1150000 ریال
منصور مومنی منصور مومنی
ناشر: مولف - 12 آبان 1396
1250000 ریال
منصور مومنی (شاعر) منصور مومنی (شاعر)
ناشر: مشکی - 29 مهر 1388
150000 ریال
منصور مومنی، علی مروتی شریف آبادی منصور مومنی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 خرداد 1392
55000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی (ویراستار) عادل آذر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 دی 1390
200000 ریال
نسترن زندی (مترجم)، ایوسیف برودسکی (شاعر)، منصور مومنی (زیرنظر) نسترن زندی (مترجم)
ناشر: مشکی - 16 فروردین 1393
300000 ریال
منصور مومنی منصور مومنی
ناشر: مشکی - 1393
250000 ریال
ناشر: کوهسار - 1381
17000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد