محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
میثم بصیرت، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) میثم بصیرت
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
32000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
شهاب عباس زاده، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهاب عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
35000 ریال
عبدالرضا عباس زاده، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه کننده)، جواد نیکنام (زیرنظر)، حامدرضا کرمانی (زیرنظر) عبدالرضا عباس زاده
ناشر: راه دان - 30 فروردین 1391
60000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
185000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
190000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
185000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
230000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
175000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 24 آبان 1391
185000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 7 بهمن 1391
310000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 7 بهمن 1391
330000 ریال
معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، شهرام شاکریان (زیرنظر)، علی محمدی (زیرنظر)، جواد نیکنام (زیرنظر) معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی
ناشر: راه دان - 7 بهمن 1391
185000 ریال
شهرام سعادت آملی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهرام سعادت آملی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
50000 ریال
نادر شکری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) نادر شکری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
35000 ریال
حسین ایمانی جاجرمی، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) حسین ایمانی جاجرمی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 12 مهر 1391
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد