ترتیب بر اساس:
فریبرز مجیدی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، کیومرث مهاجر (مترجم)، ابوالقاسم قلمسیاه (مترجم)، صادق محبوبین (مترجم) فریبرز مجیدی (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - مهر 1388
290000 ریال
ژاک پوله، مرتضی ثاقب فر (مترجم)، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، منصور شما (مترجم)، اصغر اسمعیلی تازه کندی (ویراستار) ژاک پوله
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - خرداد 1389
200000 ریال
فریبرز مجیدی، عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری، مرتضی ثاقب فر، جهانشاه میرزابیگی، محمدرضا افضلی، محی الدین غفرانی، بابک امین تفرشی، محمد شریفی، مریم زنگنه، ناتالی چوبینه، سعید ارباب شیرانی، فرهاد افروز، محمدرضا جعفری (زیرنظر) فریبرز مجیدی
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد 1388
90000 ریال
ژاک پوله، فیروزه دیلمقانی (مترجم)، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم) ژاک پوله
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - خرداد 1390
200000 ریال
ژاک پوله، فیروزه دیلمقانی (مترجم)، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم) ژاک پوله
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - خرداد 1390
200000 ریال
ژاک پوله، منصور شمسا (مترجم)، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم)، فیروزه دیلمقانی (مترجم) ژاک پوله
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - خرداد 1391
200000 ریال
شارل سورنیا، مارسل مارتینی، ژاک پوله، سولماز مدرس (مترجم)، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم)، فیروزه دیلمقانی (مترجم)، مهناز یزدانی فرساد (مترجم) شارل سورنیا
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - مرداد 1392
340000 ریال
ژاک پوله، شارل سورنیا، مارسل مارتینی، علی پزشکپورمستشفی (مترجم)، مرتضی ثاقب فر (مترجم)، منصور شمسا (مترجم)، ریما مرشد (ویراستار)، کامبیز بنی هاشمی (ویراستار)، فرهاد دیناری (ویراستار)، سولماز مدرس (ویراستار) ژاک پوله
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - دی 1391
300000 ریال
مرتضی ثاقب فر (مترجم)، هلن سانسیسی وردنبورخ (ویراستار)، یان ویلم درایورس (ویراستار) مرتضی ثاقب فر (مترجم)
ناشر: توس - خرداد 1389
150000 ریال
نمایش 46 - 54 از 54 مورد