ترتیب بر اساس:
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: برآیند پویش - اردیبهشت 1394
220000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: برآیند پویش - خرداد 1394
185000 ریال
ناشر: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بهمن 1395
150000 ریال
جان اتریح، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، زینت حسنی (ویراستار) جان اتریح
ناشر: مکث نظر - آذر 1391
45000 ریال
امیر روشن بخش قنبری، سعید سره، علی اکبر فرهنگی، مهسا رشیدیان، حبیب میدانچی امیر روشن بخش قنبری
ناشر: میدانچی - آذر 1392
110000 ریال
حبیب میدانچی، امیر روشن بخش قنبری، سعید سره، ستار حمزه، علی اکبر فرهنگی حبیب میدانچی
ناشر: میدانچی - آذر 1392
170000 ریال
حبیب میدانچی، امیر روشن بخش قنبری، سعید سره، مهسا رشیدیان، علی اکبر فرهنگی حبیب میدانچی
ناشر: میدانچی - آذر 1392
120000 ریال
علی اکبر فرهنگی، فریبا صیاد علی اکبر فرهنگی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1382
11000 ریال
علی اکبر فرهنگی، فریبا صیاد علی اکبر فرهنگی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - آذر 1385
45000 ریال
علی اکبر فرهنگی، غلامرضا آذری علی اکبر فرهنگی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - دی 1390
50000 ریال
تیم نولز، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، سعید شهبازمرادی (مترجم) تیم نولز
ناشر: آزما - اسفند 1388
70000 ریال
علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده علی اکبر فرهنگی
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - خرداد 1387
60000 ریال
علی اکبر فرهنگی، داود نعمتی انارکی علی اکبر فرهنگی
ناشر: دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دی 1394
100000 ریال
علی اکبر فرهنگی، زهرا طهماسب پور علی اکبر فرهنگی
ناشر: مهکامه - 1402
1650000 ریال
علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده علی اکبر فرهنگی
ناشر: پیام پویا - شهریور 1387
160000 ریال
نمایش 46 - 60 از 67 مورد