محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
شهروز فرهنگ بیگوند، سیامک ملکی (مترجم) شهروز فرهنگ بیگوند
ناشر: اندیشه آور - 1383
32000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
جاناتان برک، دبورا ال. برک، سیامک ملکی (مترجم)، مهرناز ولدان (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم)، فیروزه اکبری اسبق(مقدمه) جاناتان برک
ناشر: کتاب ارجمند - 20 اسفند 1398
1450000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی فوسی، استفان هوسر، دن لونگو، دنیس ال. کاسپر، جی.لاری جیمسون، سیامک ملکی (مترجم)، سیدمهدی منتظری (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 2 مرداد 1398
850000 ریال
جان هاوک، جین مک گرگور، افسانه شایسته آذر (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) جان هاوک
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 11 مهر 1389
25000 ریال
بروس کمپل، افسانه شایسته آذر (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) بروس کمپل
ناشر: کتاب ارجمند - 16 فروردین 1390
19000 ریال
گرگ ویلکینسون، سپیده سعادت (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار)، رضوان قاسمی پور (ویراستار) گرگ ویلکینسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 تیر 1390
25000 ریال
جوان وبسترگندی، سیامک ملکی (مترجم)، افسانه شایسته آذر (مترجم) جوان وبسترگندی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 مهر 1389
25000 ریال
دیوید دوبکر، افسانه شایسته آذر (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) دیوید دوبکر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 9 خرداد 1389
25000 ریال
گرت ریس، رشاد مردوخی (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) گرت ریس
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 9 خرداد 1389
25000 ریال
دیوید کرک، رشاد مردوخی (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) دیوید کرک
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 21 شهریور 1390
19000 ریال
کارولین برادبیر، رشاد مردوخی (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) کارولین برادبیر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 21 شهریور 1390
25000 ریال
رابرت والترز، افسانه شایسته آذر (مترجم)، سیامک ملکی (ویراستار) رابرت والترز
ناشر: کتاب ارجمند - 16 فروردین 1390
190000 ریال
نمایش 16 - 27 از 27 مورد