ترتیب بر اساس:
محمد فشی، سعید میرزایی، کامران شاهین، مرتضی شهری (ویراستار) محمد فشی
ناشر: آوای ظهور - 1393
60000 ریال
سعید میرزایی سعید میرزایی
ناشر: سنجش و دانش - 14 بهمن 1398
180000 ریال
سعید میرزایی سعید میرزایی
ناشر: قدر ولایت - 28 بهمن 1398
400000 ریال
هوشنگ اشترانی، سعید میرزایی (تصویرگر)، علی محمدی (تصویرگر) هوشنگ اشترانی
ناشر: مفاهیم - 27 تیر 1391
7000 ریال
الهام عربلو، علی محمدی (نقاش)، سعید میرزایی (نقاش) الهام عربلو
ناشر: چاپار فرزانگان، مانا - 28 بهمن 1388
5000 ریال
شانون سوندال، یاسمینا نجف نیا (مترجم)، نادر حکیم ایمانی (مترجم)، محسن سلگی (مترجم)، ابراهیم برارپور (مترجم)، سعید میرزایی (مترجم) شانون سوندال
ناشر: دولتمند - 27 اسفند 1392
130000 ریال
جی بورمز بازل، ام هبلینک بازل، ای. پی. هیل، بریسبین-تی نوکس، کاپ تاون، سعید میرزایی (مترجم)، فاطمه رهبری زاده (ویراستار) جی بورمز بازل
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 9 بهمن 1391
220000 ریال
تیم الردایس، محمد فشی (مترجم)، سعید میرزایی (مترجم) تیم الردایس
ناشر: آوای ظهور - 28 اردیبهشت 1393
500000 ریال
ناشر: المعی - 7 مرداد 1399
600000 ریال
ناشر: المعی - 24 آذر 1399
650000 ریال
هوشنگ اشترانی، علی محمدی (تصویرگر)، سعید میرزایی (تصویرگر) هوشنگ اشترانی
ناشر: مفاهیم، پژوه - 3 مرداد 1391
7000 ریال
هوشنگ اشترانی، علی محمدی (تصویرگر)، سعید میرزایی (تصویرگر) هوشنگ اشترانی
ناشر: مفاهیم، پژوه - 28 تیر 1391
25000 ریال
نمایش 31 - 43 از 43 مورد