ترتیب بر اساس:
حافظ موسوی، الهه جوانمرد (تصویرگر) حافظ موسوی
ناشر: شهر قلم - اردیبهشت 1392
240000 ریال 216000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
کلر ژوبر، پژمان واسعی (ویراستار)، محسن محمدمیرزایی(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) کلر ژوبر
ناشر: محراب قلم - آذر 1401
350000 ریال 315000 ریال
احمد اکبرپور، آمنه رستمی (ویراستار)، مهدی صادقی(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) احمد اکبرپور
ناشر: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه) - آذر 1401
900000 ریال 810000 ریال
دیوید ج. اسمیت، فروغ فرجود (مترجم)، عاطفه سلیانی (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست) دیوید ج. اسمیت
ناشر: فاطمی - بهمن 1400
690000 ریال 621000 ریال
محمدرضا شمس، هدا توکلی (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست)، سلمان طاهری(تصویرگر) محمدرضا شمس
ناشر: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه) - آذر 1401
800000 ریال 720000 ریال
جمشید خانیان، محمدهادی قوی پیشه (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست) جمشید خانیان
ناشر: فاطمی - مرداد 1402
1100000 ریال 990000 ریال
لورنتس پاولی، پروانه عروج نیا (مترجم)، محمدهادی قوی پیشه (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست)، کاترین شرر(تصویرگر) لورنتس پاولی
ناشر: فاطمی - خرداد 1401
780000 ریال 702000 ریال
محمدرضا مرزوقی، آمنه رستمی (ویراستار)، سوسن آذری(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) محمدرضا مرزوقی
ناشر: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه) - بهمن 1401
950000 ریال 855000 ریال
ضحی کاظمی، محمد یوسفی (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست)، سوسن آذری(تصویرگر) ضحی کاظمی
ناشر: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش اندیشه) - تیر 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
چومی پارک، حسین شیخ رضایی (مترجم)، هریانگ چان(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) چومی پارک
ناشر: فاطمی - تیر 1401
900000 ریال 810000 ریال
فرهاد حسن زاده، مژگان کلهر (ویراستار)، غزاله بیگدلو(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) فرهاد حسن زاده
ناشر: فاطمی - مهر 1401
750000 ریال 675000 ریال
جمال اکرمی، پژمان واسعی (ویراستار)، نیلوفر برومند(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) جمال اکرمی
ناشر: محراب قلم - آذر 1401
350000 ریال 315000 ریال
مجید راستی، پژمان واسعی (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست)، سحر حقگو(تصویرگر) مجید راستی
ناشر: محراب قلم - آذر 1401
350000 ریال 315000 ریال
مجید راستی، پژمان واسعی (ویراستار)، حدیثه قربان(تصویرگر)، الهه جوانمرد(گرافیست) مجید راستی
ناشر: محراب قلم - آذر 1401
350000 ریال 315000 ریال
هدی حدادی، پژمان واسعی (ویراستار)، الهه جوانمرد(گرافیست)، محمدحسین ماتک(تصویرگر) هدی حدادی
ناشر: محراب قلم - آذر 1401
350000 ریال 315000 ریال
نمایش 1 - 15 از 78 مورد