ترتیب بر اساس:
مجتبی مقصودی(به اهتمام) مجتبی مقصودی(به اهتمام)
ناشر: روزنه - 19 شهریور 1400
3200000 ریال 2880000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
منوچهر فرمانفرمائیان، رخسان فرمانفرمائیان، مهدی حقیقت خواه (مترجم) منوچهر فرمانفرمائیان
ناشر: ققنوس - 13 آذر 1398
2200000 ریال 1980000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 10 دی 1399
985000 ریال 886500 ریال
ناشر: نشر نی - 28 دی 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: البرز - 15 مهر 1399
4950000 ریال 4455000 ریال
مسعود بهنود مسعود بهنود
ناشر: علم - 3 بهمن 1392
7500000 ریال 4500000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 14 بهمن 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
هادی مرادپیری، مجتبی شربتی هادی مرادپیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 فروردین 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
استفن کینزر، شهریار خواجیان (مترجم) استفن کینزر
ناشر: اختران - 4 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: صریر (وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس) - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: کارنامه - 27 بهمن 1398
4500000 ریال 4050000 ریال
هما سرشار(به اهتمام) هما سرشار(به اهتمام)
ناشر: نشر ثالث - 23 شهریور 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: سوره مهر - 16 شهریور 1398
650000 ریال 585000 ریال
مهناز فتاحی مهناز فتاحی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 1 دی 1399
1750000 ریال 1575000 ریال
حسنعلی خان مستوفی حسنعلی خان مستوفی
ناشر: کتاب نیستان - دی 1395
630000 ریال 567000 ریال
نمایش 16 - 30 از 10,433 مورد