ترتیب بر اساس:
هما ایرانی بهبهانی، مجید جهانی (ویراستار) هما ایرانی بهبهانی
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1397
300000 ریال
طیبه حافظیان طیبه حافظیان
ناشر: سیمای دانش، آذر - 10 تیر 1393
1000000 ریال
منصور مطلوبی منصور مطلوبی
ناشر: آییژ - 16 آذر 1393
400000 ریال
سایمون بل، محمدرضا مثنوی (مترجم) سایمون بل
ناشر: دانشگاه تهران - 26 آذر 1387
180000 ریال
برونو زوی، فریده گرمان (مترجم) برونو زوی
ناشر: شهیدی - 22 آذر 1397
750000 ریال
کامیلو زیته، فریدون قریب (مترجم) کامیلو زیته
ناشر: دانشگاه تهران - 4 آذر 1394
480000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر 1397
280000 ریال
کرامت الله زیاری، مسلم ضرغام فرد کرامت الله زیاری
ناشر: آراد کتاب - 1395
445000 ریال
سایمون بل، سیدحمید متین خواه (مترجم)، ناصر کریم پور (ویراستار) سایمون بل
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 21 تیر 1391
140000 ریال
ونچ ا. درامستاد، جیمز دی. اویسون، ریچارد ت. فورمن، فرود آذری دهکردی (مترجم) ونچ ا. درامستاد
ناشر: اتحاد، ادبستان - 11 دی 1386
15000 ریال
سیدمحمدعلی کامروا سیدمحمدعلی کامروا
ناشر: دانشگاه تهران - 28 مرداد 1386
60000 ریال
فرانک سیف الدینی فرانک سیف الدینی
ناشر: آییژ - 10 آذر 1388
100000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 20 اسفند 1397
560000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: دانشگاه تهران - 27 تیر 1390
100000 ریال
علی مدنی پور، بهادر زمانی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) علی مدنی پور
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1390
100000 ریال
نمایش 46 - 60 از 589 مورد