ترتیب بر اساس:
فرامرز نصری فرامرز نصری
ناشر: جهان نو - 11 دی 1386
80000 ریال
احمد نادری احمد نادری
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 22 دی 1393
380000 ریال
استیو پارکر، مجید عمیق (مترجم) استیو پارکر
ناشر: پیدایش - 1 اسفند 1386
15000 ریال
امیرحسین خلیلیان امیرحسین خلیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1397
175000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند 1395
220000 ریال
حسن هویدی حسن هویدی
ناشر: آوای قلم - مهر 1395
210000 ریال
کلر الیور، هایده فیاض واثقی (مترجم)، محمد ذوقی (ویراستار) کلر الیور
ناشر: گام - 24 اسفند 1387
12000 ریال
شوکت مقیمی، زهرا حجازی زاده، مجید جاوری (ویراستار) شوکت مقیمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 آبان 1398
270000 ریال
ربکا هانتر ربکا هانتر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 4 اردیبهشت 1398
140000 ریال
باربارا تیلور، آذین بهزادی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، مرتضی حاجعلی فرد (ویراستار) باربارا تیلور
ناشر: مدرسه - 11 آبان 1390
40000 ریال
آلکس ادموندز، رضوان دزفولی (مترجم)، مجید عمیق (ویراستار) آلکس ادموندز
ناشر: پیدایش - 23 آبان 1384
15000 ریال
کمال امیدوار کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد - 11 آذر 1393
135000 ریال
حسین محمدی، فرشاد رضوان (ویراستار) حسین محمدی
ناشر: دانشگاه تهران - 10 دی 1390
70000 ریال
محمدرضا کاویانی، سیدابوالفضل مسعودیان محمدرضا کاویانی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 3 مهر 1387
25000 ریال
نمایش 31 - 45 از 121 مورد