بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
فردین باقری فردین باقری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 6 آذر 1386
45000 ریال
جواد نوروزی جواد نوروزی
ناشر: ایلاف - 24 آذر 1387
9000 ریال
محمدعلی فدائی محمدعلی فدائی
ناشر: بوستان کتاب قم - 23 اسفند 1385
13500 ریال
محمد حمیداله، سیدمصطفی محقق داماد (مترجم) محمد حمیداله
ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی - 2 خرداد 1386
36000 ریال
سیف الله گلیجانی مقدم سیف الله گلیجانی مقدم
ناشر: رضا سالاری - اسفند 1395
120000 ریال
سیدابراهیم حسینی فر سیدابراهیم حسینی فر
ناشر: مرندیز - مهر 1396
150000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
ناشر: قلم علم - خرداد 1396
100000 ریال
ناشر: احسان - تیر 1396
60000 ریال
مصطفی ابراهیم زلمی مصطفی ابراهیم زلمی
ناشر: احسان - اردیبهشت 1397
100000 ریال
محمدرضا دامغانی محمدرضا دامغانی
ناشر: آرنا - اسفند 1395
80000 ریال
امیر یعقوبی امیر یعقوبی
ناشر: پیام دانشگاهی - اردیبهشت 1395
100000 ریال
شاهدخت ارجمندی شاهدخت ارجمندی
ناشر: سنجش و دانش - خرداد 1396
180000 ریال
فاطمه زارع منصوری فاطمه زارع منصوری
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان - بهمن 1396
250000 ریال
زهرا رضایی (زیرنظر)، علی سوری (زیرنظر)، محمدصادق لطفی (زیرنظر)، سیدرضا صالحی امیری (زیرنظر)، عزت الله عباسیان (زیرنظر)، سیدجواد نگارنده (زیرنظر)، مهدی خلف خانی (زیرنظر)، قاسم کرمی (زیرنظر)، مصطفی بصری پارسا (زیرنظر) زهرا رضایی (زیرنظر)
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 4 دی 1387
25000 ریال
نمایش 46 - 60 از 200 مورد