ترتیب بر اساس:
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 5 شهریور 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 دی 1401
4000000 ریال 3600000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: امیرکبیر - 19 آذر 1401
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: قو - 8 تیر 1401
1600000 ریال 1360000 ریال
پل استراترن پل استراترن
ناشر: نشر مرکز - 22 آبان 1398
295000 ریال 265500 ریال
بردتامس اسپالدینگ بردتامس اسپالدینگ
ناشر: فردوس - 20 مرداد 1400
3500000 ریال 2975000 ریال
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 5 شهریور 1401
700000 ریال 630000 ریال
پل استراترن، علی جوادزاده (مترجم) پل استراترن
ناشر: نشر مرکز - 20 آذر 1398
420000 ریال 378000 ریال
سیدمحمدحسین طباطبائی، علی شیروانی (مترجم) سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: دارالفکر - 23 آبان 1400
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 فروردین 1400
920000 ریال
پل استراترن پل استراترن
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1394
295000 ریال 265500 ریال
سوامی ساتیانانداساراسواتی، بدرالدین موسوی نسب (مترجم) سوامی ساتیانانداساراسواتی
ناشر: فراروان - 6 اسفند 1398
1200000 ریال 1020000 ریال
خلیل جر، حنا فاخوری خلیل جر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 9 دی 1393
2750000 ریال 2475000 ریال
هانس گئورگ گادامر هانس گئورگ گادامر
ناشر: هرمس - 12 اسفند 1393
860000 ریال 774000 ریال
یحیی بن حبش سهروردی، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: نشر مرکز - 8 مرداد 1399
925000 ریال 832500 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,273 مورد