ترتیب بر اساس:
سیدفرید قاسمی سیدفرید قاسمی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 6 تیر 1388
12000 ریال
محمدمهدی انصاری محمدمهدی انصاری
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 14 دی 1390
25000 ریال
سیدعلی رضا ابطحی سیدعلی رضا ابطحی
ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان - اسفند 1396
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
سیدفرید قاسمی (تدوین) سیدفرید قاسمی (تدوین)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - 18 دی 1390
180000 ریال
سیدمحمدحسن موسوی پاکزاد (به اهتمام) سیدمحمدحسن موسوی پاکزاد (به اهتمام)
ناشر: باقیات - بهمن 1394
کیانوش رستمی کیانوش رستمی
ناشر: شاپورخواست - 31 فروردین 1394
180000 ریال
ناشر: دانشنامه فارس - مرداد 1395
120000 ریال
ناشر: سایه روشن - تیر 1397
150000 ریال
سیدفرید قاسمی سیدفرید قاسمی
ناشر: سیفا - 17 اسفند 1387
220000 ریال
عذرا فراهانی (گردآورنده) عذرا فراهانی (گردآورنده)
ناشر: کتاب کوله پشتی - اسفند 1396
عذرا فراهانی (گردآورنده) عذرا فراهانی (گردآورنده)
ناشر: کتاب کوله پشتی - اسفند 1396
عذرا فراهانی (گردآورنده) عذرا فراهانی (گردآورنده)
ناشر: کتاب کوله پشتی - اسفند 1396
نمایش 46 - 60 از 169 مورد