ترتیب بر اساس:
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - 24 تیر 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
2300000 ریال 1840000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
آلن کار، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، باقر ثنائی (مترجم) آلن کار
ناشر: سخن - 1399
1200000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 18 اسفند 1400
1480000 ریال 1450000 ریال
حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 2 اردیبهشت 1400
1200000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 20 مرداد 1396
950000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: سخن - 23 مرداد 1401
1950000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 5 اسفند 1389
1500000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 18 اسفند 1400
1480000 ریال 1450000 ریال
امیراسماعیل آذر امیراسماعیل آذر
ناشر: سخن - 8 مهر 1398
750000 ریال
ناشر: سخن - 1383
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
33000 ریال 25000 ریال
ناشر: سخن - آبان 1397
350000 ریال
علیرضا ذکاوتی قرا گزلو علیرضا ذکاوتی قرا گزلو
ناشر: سخن - 1 تیر 1390
1650000 ریال
محمد پارسا محمد پارسا
ناشر: سخن - 14 مهر 1392
850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,064 مورد