ترتیب بر اساس:
رابرت فیشر، افسانه نجاریان (مترجم)، مسعود صفایی مقدم (مترجم)، علی اصلانی (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: رسش، گوزن - فروردین 1397
2850000 ریال 2565000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
نصرالله امامی (زیرنظر)، محمدرضا صالحی مازندرانی (به اهتمام)، منوچهر تشکری (به اهتمام)، پروین گلی زاده (به اهتمام)، منوچهر جوکار (به اهتمام) نصرالله امامی (زیرنظر)
ناشر: رسش - اسفند 1389
1900000 ریال 1710000 ریال
شون مک لافلین، افسانه نجاریان (مترجم) شون مک لافلین
ناشر: رسش - 1383
46000 ریال 41400 ریال
متانت سعادت مند، یدالله مهرعلی زاده (مترجم) متانت سعادت مند
ناشر: رسش - 1383
34000 ریال 30600 ریال
مصطفی رستگاری مصطفی رستگاری
ناشر: رسش - 1381
34500 ریال 31050 ریال
مصطفی مستور، محمد فیض الله (مترجم)، کیارنگ علایی (عکاس) مصطفی مستور
ناشر: نشر چشمه، رسش - اردیبهشت 1390
250000 ریال
اورسون اسکات کارد، پریسا خسروی سامانی (مترجم) اورسون اسکات کارد
ناشر: رسش - 1391
121000 ریال
دنیل اسکتین، روی کرن، حمید علیزاده (مترجم)، محسن یوسفی (مترجم)، فروزان کرمی (مترجم) دنیل اسکتین
ناشر: رسش - 1389
200000 ریال
نیل نیکسون، سیما اهدایی (مترجم) نیل نیکسون
ناشر: رسش - اسفند 1389
63500 ریال
ناشر: رسش - 1382
5500 ریال
نصرالله امامی نصرالله امامی
ناشر: رسش - مرداد 1386
43000 ریال
آنسن دیبل، مهرنوش طلائی (مترجم) آنسن دیبل
ناشر: رسش - آبان 1387
91500 ریال
مصطفی مستور مصطفی مستور
ناشر: رسش - اسفند 1389
60000 ریال
نانسی کرس، نیلوفر اربابی (مترجم) نانسی کرس
ناشر: رسش - آبان 1387
71500 ریال
ریموند کارور، مصطفی مستور (مترجم) ریموند کارور
ناشر: رسش - آبان 1387
68000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد