ترتیب بر اساس:
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 24 خرداد 1393
600000 ریال 540000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
عباسعلی سبزواری، فاطمه السادات سبزواری (ویراستار)، زهرا آقابابایی (ویراستار) عباسعلی سبزواری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1 مرداد 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
عزت کشاورزی، محمد کمالوند (ویراستار)، محمود فرازپی(نقد و بررسی) عزت کشاورزی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 17 دی 1390
700000 ریال 630000 ریال
علی اکبر قره آقاجی، رمضانعلی ابوزاده گتابی علی اکبر قره آقاجی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 28 آذر 1390
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
900000 ریال
مارس فونتانا، احمد ساعتچی (مترجم) مارس فونتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 27 اسفند 1401
3300000 ریال
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
400000 ریال
جواد پوررضا جواد پوررضا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1392
250000 ریال
عبدالمجید رضایی، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی عبدالمجید رضایی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
380000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 22 تیر 1391
100000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم)، احسان الهامی (ویراستار)، سامان سعیدی (ویراستار) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
750000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
1400000 ریال
کی. رانگاناتهان، بالا کریشنان، بیژن طائری (مترجم) کی. رانگاناتهان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
110000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 7 اردیبهشت 1399
750000 ریال
امیرحسین خوشگفتارمنش، حسین شریعتمداری (ویراستار)، مهشید سعادتمند (ویراستار) امیرحسین خوشگفتارمنش
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 30 بهمن 1391
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 103 مورد