محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ژرار ژنت، الله شکر اسداللهی تجرق (مترجم)، بهمن نامورمطلق (زیرنظر) ژرار ژنت
ناشر: سخن - 20 شهریور 1392
150000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
ژرار ژنت، آذین حسین زاده (مترجم) ژرار ژنت
ناشر: قطره - 16 اسفند 1391
115000 ریال
ژرار ژنت، آلن رب گری یه، رولان بارت، روبر کمپ، فرانسوا موریاک، ادوار لوپ، آندره سواژ، دنی سن ژاک، پیردو بوادفر، گورو یدال ژرار ژنت
ناشر: نیلوفر - 20 اسفند 1392
950000 ریال
ژرار ژنت، مریم طیورپرواز (مترجم) ژرار ژنت
ناشر: مهراندیش - 8 آذر 1399
850000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 مرداد 1399
190000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد