محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1640000 ریال 1394000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: آگه - اردیبهشت 1402
1550000 ریال 1395000 ریال
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1640000 ریال 1394000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1940000 ریال 1746000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1401
1720000 ریال 1210000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سمت - دی 1402
2720000 ریال 2448000 ریال
رابرت بیلر، پروین کدیور (مترجم)، مهشید یاسایی (ویراستار) رابرت بیلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1390
1400000 ریال 1260000 ریال
رابرت بیلر، پروین کدیور (مترجم)، مهشید یاسایی (ویراستار) رابرت بیلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1391
200000 ریال 180000 ریال
لورنس ای .پروین، اولیور پی .جان، محمدجعفر جوادی (مترجم)، پروین کدیور (مترجم) لورنس ای .پروین
ناشر: آییژ - 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
پروین کدیور، محمدجعفر جوادی پروین کدیور
ناشر: آییژ - 1391
900000 ریال 810000 ریال
لارنس پروین، الیور جان، محمدجعفر جوادی (مترجم)، پروین کدیور (مترجم) لارنس پروین
ناشر: آییژ - بهمن 1401
2000000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
350000 ریال
پروین کدیور، ادوارد اسمیت، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، حسن حق شناس (مترجم)، محمود ساعتچی (مترجم)، علیرضا مرادی (مترجم)، محمود بهزاد (مترجم)، محمود دژکام (مترجم) پروین کدیور
ناشر: گپ - آبان 1390
195000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1388
155000 ریال
پروین کدیور، محمدجعفر جوادی پروین کدیور
ناشر: آییژ - خرداد 1384
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد