ترتیب بر اساس:
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 دی 1401
1150000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 دی 1401
1150000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اسفند 1400
1200000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: آگه - 15 فروردین 1401
760000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اسفند 1400
1200000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 آذر 1398
530000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
600000 ریال
رابرت بیلر، پروین کدیور (مترجم)، مهشید یاسایی (ویراستار) رابرت بیلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 8 مرداد 1390
140000 ریال
رابرت بیلر، پروین کدیور (مترجم)، مهشید یاسایی (ویراستار) رابرت بیلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 24 مرداد 1391
200000 ریال
پروین کدیور، ادوارد اسمیت، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، حسن حق شناس (مترجم)، محمود ساعتچی (مترجم)، علیرضا مرادی (مترجم)، محمود بهزاد (مترجم)، محمود دژکام (مترجم) پروین کدیور
ناشر: گپ - 14 آبان 1390
195000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1388
155000 ریال
پروین کدیور، محمدجعفر جوادی پروین کدیور
ناشر: آییژ - 17 خرداد 1384
40000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: آگاه - 1383
80000 ریال
محمدجعفر جوادی، لارنس پرین، پروین کدیور (مترجم) محمدجعفر جوادی
ناشر: رسا - 1381
20000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد