ترتیب بر اساس:
ویلیام پاول، سیدبرهان مقدس فاضلی (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: یساولی - تیر 1402
500000 ریال 450000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
مایک باتکوس، ویلیام پاول مایک باتکوس
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398
1100000 ریال 990000 ریال
ویلیام پاول ویلیام پاول
ناشر: یساولی - دی 1398
400000 ریال 360000 ریال
ویلیام پاول، سعید مادح خاکسار (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: قدیانی - شهریور 1393
800000 ریال 720000 ریال
ویلیام پاول، سونیا رضاپور (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: فرهنگسرای یساولی - آبان 1396
80000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مهر 1399
650000 ریال
ویلیام پاول، پیمانه پاکیزه روح (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: برگ نگار - اسفند 1398
150000 ریال
ویلیام پاول، شهرزاد رادپور (مترجم)، الهام السادات رضایی (ویراستار) ویلیام پاول
ناشر: برگ نگار - آذر 1398
150000 ریال
ویلیام پاول، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1389
250000 ریال
ویلیام پاول، کن گلدمن، پاول فاستر، مریم خسروشاهی (مترجم)، خشایار مهاجرشجاعی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398
1900000 ریال
ویلیام پاول، زهرا امیرخانی (مترجم)، صدیقه صادقی مکی (ویراستار) ویلیام پاول
ناشر: هنر نو - تیر 1398
400000 ریال
والترتامس فاستر، ویلیام پاول، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) والترتامس فاستر
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398
450000 ریال
ویلیام پاول، ساناز وطن خواه (مترجم)، مهران موسوی (ویراستار) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - آبان 1390
60000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، حسن ساسانی (مترجم)، مجتبی طلوعی (مترجم)، مهدی داودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: سایه نیما - خرداد 1388
15000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 1384
12000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد