ترتیب بر اساس:
پرسیوال اسپیر، همایون صنعتی زاده (مترجم) پرسیوال اسپیر
ناشر: ادیان - 3 مهر 1387
800000 ریال 720000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
رومیلار تاپار، همایون صنعتی زاده (مترجم) رومیلار تاپار
ناشر: عصر جدید - 3 مهر 1387
900000 ریال 810000 ریال
ریچاردفیلیپس فاینمن، همایون صنعتی زاده (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: گستره - اسفند 1396
150000 ریال
لئونارد وولی، همایون صنعتی زاده (مترجم) لئونارد وولی
ناشر: گستره - اسفند 1396
300000 ریال
لی یف نیکالایویچ تولستوی، همایون صنعتی زاده (مترجم) لی یف نیکالایویچ تولستوی
ناشر: کتاب پنجره - 13 مهر 1399
400000 ریال
ریچاردفیلیپس فاینمن، همایون صنعتی زاده (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: فرزان روز - 11 بهمن 1385
25000 ریال
مری بویس، همایون صنعتی زاده (مترجم) مری بویس
ناشر: گستره - 17 تیر 1393
مری بویس، همایون صنعتی زاده (مترجم) مری بویس
ناشر: گستره - 17 تیر 1393
هوراسل جونز، همایون صنعتی زاده (مترجم) هوراسل جونز
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 1383
کالین رونان، ژوزف نیدهام، پرویز شهریاری (مترجم)، همایون صنعتی زاده (مترجم) کالین رونان
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 1383
27000 ریال
همایون صنعتی زاده همایون صنعتی زاده
ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - 15 تیر 1398
650000 ریال
ریچاردفیلیپس فاینمن، همایون صنعتی زاده (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: مهر امیرالمومنین - 16 اسفند 1385
25000 ریال
ارنست امیل هرتسفلد، زهره بهجو (مترجم)، همایون صنعتی زاده (مترجم) ارنست امیل هرتسفلد
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1381
100000 ریال
مری بویس، همایون صنعتی زاده (مترجم) مری بویس
ناشر: گستره - 17 تیر 1393
1950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد