ترتیب بر اساس:
ناشر: آدینه - 1398
300000 ریال 255000 ریال
لئونارد وولی، همایون صنعتی زاده (مترجم) لئونارد وولی
ناشر: گستره - اسفند، 1396
150000 ریال 135000 ریال
ریچاردفیلیپس فاینمن، همایون صنعتی زاده (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: گستره - اسفند، 1396
150000 ریال
پرسیوال اسپیر، همایون صنعتی زاده (مترجم) پرسیوال اسپیر
ناشر: ادیان - 03 مهر، 1387
41000 ریال
رومیلار تاپار، همایون صنعتی زاده (مترجم) رومیلار تاپار
ناشر: عصر جدید - 03 مهر، 1387
49000 ریال
ریچاردفیلیپس فاینمن، همایون صنعتی زاده (مترجم) ریچاردفیلیپس فاینمن
ناشر: فرزان روز - 11 بهمن، 1385
25000 ریال
فلاوپوس آریانوس، روشنک آذری، همایون صنعتی زاده (مترجم) فلاوپوس آریانوس
ناشر: دکتر محمود افشاریزدی - 18 آذر، 1393
280000 ریال
ارنست امیل هرتسفلد، زهره بهجو (مترجم)، همایون صنعتی زاده (مترجم) ارنست امیل هرتسفلد
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1381
100000 ریال
کالین رونان، ژوزف نیدهام، پرویز شهریاری (مترجم)، همایون صنعتی زاده (مترجم) کالین رونان
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 1383
27000 ریال
واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد، همایون صنعتی زاده (مترجم)، سوات سوچک (مترجم)، کلمنت ادموندبوزورث (ویراستار) واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 21 تیر، 1388
128000 ریال
هوراسل جونز، همایون صنعتی زاده (مترجم) هوراسل جونز
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 1383
همایون صنعتی زاده همایون صنعتی زاده
ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - 15 تیر، 1398
650000 ریال
جان لیمبرت، همایون صنعتی زاده (مترجم)، فرح نیازکار (ویراستار) جان لیمبرت
ناشر: دانشنامه فارس - 16 تیر، 1386
30000 ریال
مری بویس، همایون صنعتی زاده (مترجم) مری بویس
ناشر: گستره - 17 تیر، 1393
مری بویس، همایون صنعتی زاده (مترجم) مری بویس
ناشر: گستره - 17 تیر، 1393
نمایش 1 - 15 از 18 مورد