ترتیب بر اساس:
پرستو پایدارنیا (مترجم)، حمیدرضا طالاری (مترجم)، عبدالرضا دلدار (مترجم)، سمیرا شیخی (مترجم)، علیرضا رضوانی زاده (مترجم)، محمد پورفخاران (مترجم)، ایرج فرج زاده (مترجم)، دونا قهرانی (مترجم)، محمدتقی نیک نژاد (مترجم)، محمدحسین عبدکریمی (مترجم) پرستو پایدارنیا (مترجم)
ناشر: رویان پژوه - 20 مرداد 1392
520000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
چارلز برانیکاردی، دیناکی اندرسن، محمد پورفخاران (مترجم)، امین شمس اختری (مترجم)، محمدحسن پورفخاران (مترجم) چارلز برانیکاردی
ناشر: اشراقیه - 18 تیر 1390
175000 ریال
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 22 تیر 1390
25000 ریال
مسعود قاسمی (زیرنظر)، محمدحسین ماندگار (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، محمدعلی یوسف نیا (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسنی (زیرنظر) مسعود قاسمی (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - 28 اردیبهشت 1387
20000 ریال
حسین حسنی (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، محمود میرحسینی (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسینی (زیرنظر)، یونس نوذری (زیرنظر) حسین حسنی (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - 28 اردیبهشت 1387
20000 ریال
چارلز برانیکاردی، محمد پورفخاران (مترجم)، امین شمس اختری (مترجم)، امین عزیزیان (مترجم)، محمدعلی تقی پور (ویراستار)، ابراهیمی (ویراستار)، فولاد اقبالی (ویراستار)، حمید غرابی (ویراستار)، محمدرضا جوادی (ویراستار)، بهروز کلیدری (ویراستار)، احمد هومند (زیرنظر)، علی جلالی (زیرنظر)، محمد وفایی (زیرنظر)، عبدالرضا پازوکی (زیرنظر)، داریوش داوری (زیرنظر)، احمدرضا روفیگری (زیرنظر)، مجید معینی (زیرنظر)، سیدجواد نصیری (زیرنظر)، محمدرضا کلانترمعتمد (زیرنظر)، علیرضا کلانترمعتمد (زیرنظر)، رسول عزیری (زیرنظر) چارلز برانیکاردی
ناشر: اشراقیه - 8 دی 1387
175000 ریال
محمدحسین ماندگار (زیرنظر)، محمد پورفخاران (گردآورنده)، محمدامین عباسی (گردآورنده)، جمشید باقری (زیرنظر)، محمدرضا محمدحسینی (زیرنظر)، سیدجواد حاجی میراسماعیل (زیرنظر) محمدحسین ماندگار (زیرنظر)
ناشر: اشراقیه - 28 اردیبهشت 1387
15000 ریال
آن باکوس، مسعود حبیب الهی (مترجم)، رفاه دباغ (مترجم)، محمد پورفخاران (زیرنظر)، محمدسعید مظاهری فرد (مصحح)، حامد حبیب الهی (مصحح) آن باکوس
ناشر: ولی، نسیم کوثر، لسان الصدق - 26 بهمن 1389
35000 ریال
محمد پورفخاران، سیروس ملک پور، محمدامین عباسی، مرضیه نوری آق قلعه، کیوان ملک پور محمد پورفخاران
ناشر: ابتکار دانش - 17 خرداد 1389
20000 ریال
آن باکوس، کریستیان رومن، زینب کاظم (مترجم)، مسعود حبیب اللهی (مترجم)، محمد سمیعی (بازنویسی)، محمد پورفخاران (زیرنظر) آن باکوس
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 13 خرداد 1391
35000 ریال
ماری کلود دولاهای، زهرا شبستری (مترجم)، محمد پورفخاران (زیرنظر)، احمد حبیب اللهی (زیرنظر) ماری کلود دولاهای
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 1 تیر 1390
45000 ریال
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 5 تیر 1390
25000 ریال
محمد پورفخاران، مرضیه نوری آق قلعه، حسین خیراندیش (مقدمه) محمد پورفخاران
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 28 اسفند 1390
120000 ریال
محمد پورفخاران، مرضیه نوری آق قلعه محمد پورفخاران
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 13 خرداد 1391
30000 ریال
سیروس ملک پور، حسین فراهینی، محمد پورفخاران (باهمکاری)، محمدامین عباسی (باهمکاری)، کیوان ملک پور (باهمکاری) سیروس ملک پور
ناشر: گنج عرفان، ابتکار دانش - 21 بهمن 1388
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 93 مورد