محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
برت دادسون، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم سعیدی (مترجم) برت دادسون
ناشر: کتاب آبان - 1 بهمن 1396
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
جین فرانکس، فریبرز فرید افشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 5 بهمن 1398
1900000 ریال 1710000 ریال
روت گلن لیتل، پیمانه پاکیزه روح (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) روت گلن لیتل
ناشر: کتاب آبان - 2 شهریور 1398
1250000 ریال 1125000 ریال
مریم خسروشاهی(به اهتمام)، فریبرز فرید افشین(به اهتمام) مریم خسروشاهی(به اهتمام)
ناشر: کتاب آبان - 18 آذر 1400
4900000 ریال 2700000 ریال
مایکل باتکاس، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم)، مهران موسوی (ویراستار) مایکل باتکاس
ناشر: کتاب آبان - 5 آذر 1399
1900000 ریال 1710000 ریال
جین فرانکس، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فریدافشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 30 مرداد 1392
500000 ریال 450000 ریال
والترتامس فاستر، فریبرز فرید افشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) والترتامس فاستر
ناشر: کتاب آبان - 24 آذر 1399
650000 ریال 585000 ریال
ویلیام پاول، کن گلدمن، پاول فاستر، مریم خسروشاهی (مترجم)، خشایار مهاجرشجاعی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - 5 بهمن 1398
1900000 ریال 1710000 ریال
دبرا کافمن یان، هنا داب زاد (مترجم)، فریبرز فریدافشین (ویراستار) دبرا کافمن یان
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 2 آذر 1398
250000 ریال 225000 ریال
آندره لومیس، والترتامس فاستر، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) آندره لومیس
ناشر: کتاب آبان - 1392
200000 ریال
کری پارکز، فریبرز فرید افشین (مترجم) کری پارکز
ناشر: کتاب آبان - 2 شهریور 1398
450000 ریال
پرستون بلر، فریبرز فریدافشین (مترجم) پرستون بلر
ناشر: کتاب آبان - 10 بهمن 1389
40000 ریال
محمدرضا هنرور، فرید هنرور، فریبرز فریدافشین (مترجم)، اکرم برآبادی (مترجم)، صلاح الدین شیرزاد (مقدمه) محمدرضا هنرور
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - 29 آذر 1388
250000 ریال
ارنست رالف نرلینگ، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ارنست رالف نرلینگ
ناشر: کتاب آبان - 20 مرداد 1392
40000 ریال
گرگ آلبرت، فریبرز فرید افشین (مترجم) گرگ آلبرت
ناشر: کتاب آبان - 27 بهمن 1398
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد