ترتیب بر اساس:
برت دادسون، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم سعیدی (مترجم) برت دادسون
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1396
2400000 ریال 2160000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
جین فرانکس، فریبرز فرید افشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم)، نوشین اله دینی(گرافیست) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
مهران موسوی (ویراستار)، فریبرز فرید افشین(به اهتمام)، مریم خسروشاهی(به اهتمام) مهران موسوی (ویراستار)
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1402
4900000 ریال 4410000 ریال
جی.دی. هیلبری، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جی.دی. هیلبری
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1388
2400000 ریال 2160000 ریال
جین فرانکس، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فریدافشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1392
650000 ریال 585000 ریال
والترتامس فاستر، ویلیام پاول، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) والترتامس فاستر
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398
1100000 ریال 990000 ریال
فریبرز فرید افشین فریبرز فرید افشین
ناشر: کتاب آبان - 1395
5800000 ریال 5220000 ریال
ویلیام پاول، پاول فاستر، کن گلدمن، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم)، خشایار مهاجرشجاعی (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1392
2600000 ریال 2340000 ریال
کری پارکز، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) کری پارکز
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
آندره لومیس، والترتامس فاستر، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) آندره لومیس
ناشر: کتاب آبان - 1392
200000 ریال
پرستون بلر، فریبرز فریدافشین (مترجم) پرستون بلر
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1389
40000 ریال
جین فرانکس، ویلیام اف. پاول، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مهر 1402
1400000 ریال
روت گلن لیتل، پیمانه پاکیزه روح (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) روت گلن لیتل
ناشر: کتاب آبان - شهریور 1398
1250000 ریال
محمدرضا هنرور، فرید هنرور، فریبرز فریدافشین (مترجم)، اکرم برآبادی (مترجم)، صلاح الدین شیرزاد (مقدمه) محمدرضا هنرور
ناشر: فرهنگسرای میردشتی - آذر 1388
250000 ریال
ارنست رالف نرلینگ، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ارنست رالف نرلینگ
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1392
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد