ترتیب بر اساس:
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
حسن درگاهی، فرهاد نیلی، محمد کردبچه، مسعود نیلی، علی اکبر صابری(زیرنظر)، احمد دوست حسینی(زیرنظر) حسن درگاهی
ناشر: نشر نی - بهمن 1393
160000 ریال
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - آذر 1393
200000 ریال
فرهاد نیلی (تدوین)، علی حسن زاده (تدوین) فرهاد نیلی (تدوین)
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - دی 1390
محسن ژاله آزادزنجانی (مترجم)، فرهاد نیلی (مترجم) محسن ژاله آزادزنجانی (مترجم)
ناشر: ترمه - دی 1400
300000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد