محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ژاک آتالی، علی اصغر سرحدی (مترجم) ژاک آتالی
ناشر: امیرکبیر - 11 خرداد 1399
650000 ریال 585000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ژاک آتالی، علی اصغر سرحدی (مترجم) ژاک آتالی
ناشر: امیرکبیر - 15 آبان 1391
213000 ریال
پوپک روسادو، سیلوی ژیرارده، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) پوپک روسادو
ناشر: مدرسه - 3 دی 1391
120000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرناندو پوئیگ روسادو، علی اصغر سرحدی (مترجم) سیلوی ژیرارده
ناشر: مدرسه - 3 دی 1391
30000 ریال
گاستون موژه، علی اصغر سرحدی (مترجم) گاستون موژه
ناشر: امیرکبیر - 13 خرداد 1398
210000 ریال
فرناندو یوئیک روسادو، سیلوی ژیرارده، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) فرناندو یوئیک روسادو
ناشر: مدرسه - 19 اسفند 1392
40000 ریال
سیلوی ژیرارده، پوپک روسادو، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) سیلوی ژیرارده
ناشر: مدرسه - 3 دی 1391
30000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرناندو پوئیگ روسادو، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) سیلوی ژیرارده
ناشر: مدرسه - 3 دی 1391
30000 ریال
پویگ روسادو، سیلوی ژیرارده، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) پویگ روسادو
ناشر: مدرسه - 27 اسفند 1392
30000 ریال
فیلیپ برتون، علی اصغر سرحدی (مترجم) فیلیپ برتون
ناشر: امیرکبیر - 1383
9000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد