ترتیب بر اساس:
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1 بهمن 1400
3600000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
استیفن پی رابینز، دیوید ای دی سنزو، سید محمد اعرابی (مترجم)، محمد علی حمیدرفیعی (مترجم) استیفن پی رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 14 مرداد 1401
3350000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 19 مرداد 1398
2700000 ریال
اورویل واکر، هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) اورویل واکر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 14 مرداد 1396
3600000 ریال
طارق خلیل، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) طارق خلیل
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 21 اسفند 1395
4120000 ریال
سیدمحمد اعرابی سیدمحمد اعرابی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 26 فروردین 1400
960000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 23 مرداد 1398
1920000 ریال
جی.دیوید هانگر، تامس ویلن، سیدمحمد اعرابی (مترجم) جی.دیوید هانگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 10 بهمن 1401
2600000 ریال
ریچاردال دفت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 21 شهریور 1395
1740000 ریال
گرگ ال. استوارت، کنت جی. براون، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، مرجان فیاضی (مترجم) گرگ ال. استوارت
ناشر: مهکامه - 4 اسفند 1401
3000000 ریال
اندرو مک لنان، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، سیدعلیرضا هاشمی (مترجم)، محمود قادری (مترجم)، مهناز خسروی (ویراستار) اندرو مک لنان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 9 مرداد 1398
1880000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 خرداد 1401
2800000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 آذر 1400
3100000 ریال
کریستینا گولدینگ، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، شهرام خلیل نژاد (مترجم)، سیدعلیرضا هاشمی (مترجم) کریستینا گولدینگ
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 8 تیر 1394
880000 ریال
ریچارد ام. برتون، جراردین دسانکتبس، بورگ اوبل، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، رضا آرمانپور (مترجم)، فرنگیس راد (ویراستار) ریچارد ام. برتون
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 22 شهریور 1396
540000 ریال
نمایش 1 - 15 از 121 مورد