ترتیب بر اساس:
محمدرحیم اسفیدانی، سیدرضا سیدجوادین، فاطمه جهانگیری (ویراستار) محمدرحیم اسفیدانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش، زمزمه نور - 1399
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - مرداد 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
سیدرضا سیدجوادین، مسعود کیماسی سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - شهریور 1393
600000 ریال 540000 ریال
مایکل آرمسترانگ، بهروز پورولی (مترجم)، الهام جمالی پویا (مترجم)، سیدرضا سیدجوادین (مترجم) مایکل آرمسترانگ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1400
4000000 ریال 3600000 ریال
سیدرضا سیدجوادین (مترجم)، بهروز پورولی (مترجم)، اکرم نوری (مترجم) سیدرضا سیدجوادین (مترجم)
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1395
800000 ریال 720000 ریال
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - بهمن 1396
800000 ریال 720000 ریال
مایکل آرمسترانگ، سیدرضا سیدجوادین (مترجم) مایکل آرمسترانگ
ناشر: نگاه دانش - 1402
2600000 ریال 2340000 ریال
ناشر: نگاه دانش - آبان 1390
1200000 ریال 1080000 ریال
سیدرضا سیدجوادین، سعید عربلوی مقدم سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - آذر 1394
900000 ریال 810000 ریال
سیدرضا سیدجوادین، محمد تابان سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - بهمن 1396
500000 ریال 450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 71 مورد