ترتیب بر اساس:
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
6000000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، ویلم وگنار، حسن رفیعی (مترجم)، مجتبی دلیر (مترجم) باربارا فردریکسون
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
سوزان نولن هوکسما، سوزان نولن هوکسما، شقایق قندهاری (مترجم)، فریبا کلهر (ویراستار) سوزان نولن هوکسما
ناشر: پیدایش - مرداد 1387
1950000 ریال 1755000 ریال
ویلم وگنار، سوزان نولن هوکسما، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، حسن رفیعی (مترجم)، محسن ارجمند (مترجم)، فرهاد میثمی (ویراستار)، عبدالرضا منصوری راد (ویراستار) ویلم وگنار
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
4150000 ریال 3735000 ریال
سوزان نولن هوکسما، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: ویرایش - 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
سوزان نولن هوکسما، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: ویرایش - مهر 1399
3500000 ریال 2000000 ریال
سوزان نولن هوکسما، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: اسبار - اردیبهشت 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
سوزان نولن هوکسما، سوزان نولن هوکسما، شقایق قندهاری (مترجم)، فریبا کلهر (ویراستار) سوزان نولن هوکسما
ناشر: پیدایش - بهمن 1398
1990000 ریال
ویلم وگنار، سوزان نولن هوکسما، جفری لافتس، باربارا فردریکسون، مجتبی دلیر (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم) ویلم وگنار
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1396
825000 ریال
سوزان نولن هوکسما، باربارا فردریکسون سوزان نولن هوکسما
ناشر: ابن سینا - فروردین 1395
3700000 ریال
سوزان نولن هوکسما، باربارا فردریکسون، حسن رفیعی (مترجم) سوزان نولن هوکسما
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1397
925000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، یوسف کریمی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، نیسان گاهان (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، مهدی محی الدین بناب (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - آذر 1384
295000 ریال
پروین کدیور، ادوارد اسمیت، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، حسن حق شناس (مترجم)، محمود ساعتچی (مترجم)، علیرضا مرادی (مترجم)، محمود بهزاد (مترجم)، محمود دژکام (مترجم) پروین کدیور
ناشر: گپ - آبان 1390
195000 ریال
ادوارد اسمیت، باربارا فردریکسون، جفری لافتس، سوزان نولن هوکسما، نصرت الله پورافکاری (مترجم) ادوارد اسمیت
ناشر: آینده سازان - خرداد 1386
118000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، داریل بم، محسن ارجمند (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم)، مرسده سمیعی (مترجم)، ناهید حجازی (ویراستار) ریتا اتکینسون
ناشر: ارجمند - تیر 1385
59000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد