ترتیب بر اساس:
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 17 آذر 1401
1420000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 خرداد 1401
1040000 ریال
سیدمحمود طیب حسینی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 24 خرداد 1402
1120000 ریال 1008000 ریال
احمد حاجی ده آبادی، سعیدرضا علی عسکری احمد حاجی ده آبادی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 اردیبهشت 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
روح الله نوری، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) روح الله نوری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 خرداد 1392
650000 ریال 585000 ریال
محمد داودی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 مهر 1399
420000 ریال 378000 ریال
علی اکبر بابایی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) علی اکبر بابایی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 خرداد 1402
1000000 ریال 900000 ریال
حسن زندیه، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) حسن زندیه
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 21 خرداد 1392
1880000 ریال 1692000 ریال
محمدتقی ایمان، احمد کلاته ساداتی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1399
975000 ریال 877500 ریال
ابوطالب خدمتی، سعید رضا علی عسکری (ویراستار) ابوطالب خدمتی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 15 دی 1393
400000 ریال 360000 ریال
فتح الله نجارزادگان، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 فروردین 1391
570000 ریال 513000 ریال
کلود کائن، عبدالله ناصری طاهری (مترجم)، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) کلود کائن
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 9 آذر 1392
66000 ریال 59400 ریال
فتح الله نجارزادگان، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 28 تیر 1399
725000 ریال 652500 ریال
احمد واعظی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، محمدباقر سعیدی روشن(زیرنظر) احمد واعظی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1 مهر 1399
250000 ریال
عباس پسندیده، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) عباس پسندیده
ناشر: دار الحدیث - 26 بهمن 1398
850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 62 مورد