ترتیب بر اساس:
دیوید آلموند، ریحانه جعفری (مترجم) دیوید آلموند
ناشر: هوپا - 29 اسفند 1401
840000 ریال 714000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
کریس ریدل، ریحانه جعفری (مترجم) کریس ریدل
ناشر: هوپا - 7 اسفند 1399
410000 ریال 348500 ریال
کریس ریدل، ریحانه جعفری (مترجم) کریس ریدل
ناشر: هوپا - 10 آذر 1399
410000 ریال 348500 ریال
کریس ریدل، ریحانه جعفری (مترجم) کریس ریدل
ناشر: هوپا - 24 دی 1399
650000 ریال 552500 ریال
کریس ریدل (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) کریس ریدل (مترجم)
ناشر: هوپا - 23 فروردین 1399
430000 ریال 365500 ریال
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 10 مرداد 1385
30000 ریال
دیوید آلموند، ریحانه جعفری (مترجم) دیوید آلموند
ناشر: پیدایش - 2 اردیبهشت 1398
380000 ریال
دیوید آلموند، ریحانه جعفری (مترجم) دیوید آلموند
ناشر: هوپا - 28 بهمن 1398
330000 ریال
دیل کارنگی، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: نشرپیمان - 14 بهمن 1398
800000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق، کتابهای فندق - 19 آذر 1399
550000 ریال
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 21 خرداد 1385
13000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق - 19 آذر 1399
470000 ریال
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 4 تیر 1385
55000 ریال
باربارا پارک، ریحانه جعفری (مترجم) باربارا پارک
ناشر: داستان جمعه - 30 اردیبهشت 1398
190000 ریال
باربارا پارک، ریحانه جعفری (مترجم) باربارا پارک
ناشر: داستان جمعه - 30 اردیبهشت 1398
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 74 مورد