ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 10 مرداد 1385
30000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
دیوید آلموند، ریحانه جعفری (مترجم) دیوید آلموند
ناشر: پیدایش - 2 اردیبهشت 1398
380000 ریال
دیوید آلموند، ریحانه جعفری (مترجم) دیوید آلموند
ناشر: هوپا - 28 بهمن 1398
1300000 ریال
دیل کارنگی، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: نشرپیمان - 14 بهمن 1398
800000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق، کتابهای فندق - 19 آذر 1399
550000 ریال
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 21 خرداد 1385
13000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق - 19 آذر 1399
470000 ریال
دیل کارنگی، پروین قائمی (مترجم)، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: پیمان - 4 تیر 1385
55000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق، کتابهای فندق - آذر 1397
280000 ریال
باربارا پارک، ریحانه جعفری (مترجم) باربارا پارک
ناشر: داستان جمعه - 30 اردیبهشت 1398
190000 ریال
باربارا پارک، ریحانه جعفری (مترجم) باربارا پارک
ناشر: داستان جمعه - 30 اردیبهشت 1398
190000 ریال
ریحانه جعفری، تهمینه حدادی ریحانه جعفری
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه - تیر 1395
10000 ریال
ریحانه جعفری ریحانه جعفری
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه - تیر 1395
10000 ریال
باربارا پارک، ریحانه جعفری (مترجم) باربارا پارک
ناشر: محراب قلم، کتابهای مهتاب - اسفند 1394
95000 ریال
مگان مک دونالد، ریحانه جعفری (مترجم) مگان مک دونالد
ناشر: افق - 19 آذر 1399
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 75 مورد