ترتیب بر اساس:
پیتر مک دونالد، رشید صوفی سیاوش (مترجم) پیتر مک دونالد
ناشر: عمیدی - بهمن 1398
6500000 ریال 2550000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
آر.ا. ادواردز، پ. مکدونالد، جی.اف.دی. گرین هال، رشید صوفی سیاوش (مترجم) آر.ا. ادواردز
ناشر: عمیدی - آبان 1393
280000 ریال
پیتر مک دونالد، حسین جانمحمدی (مترجم)، رشید صوفی سیاوش (مترجم) پیتر مک دونالد
ناشر: آییژ - شهریور 1387
180000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد