ترتیب بر اساس:
نظام الدین خواجوی نوری (مترجم)، جان میلر (به اهتمام) نظام الدین خواجوی نوری (مترجم)
ناشر: نشانه - اردیبهشت 1397
250000 ریال 225000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
جان میلر، محمود مهرمحمدی (مترجم) جان میلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 مرداد 1401
1010000 ریال
جان میلر، کارن جی. میلر جان میلر
ناشر: خانه تحول - 12 آبان 1398
200000 ریال
موریس فورستینو، مارتین کوهن، جان میلر، محمود عبداللهی (مترجم) موریس فورستینو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 20 دی 1391
80000 ریال
جان میلر، دیوید میور، پرویز درگی (مترجم)، عطیه بطحایی (مترجم) جان میلر
ناشر: رسا - 23 بهمن 1385
42000 ریال
جان میلر، الیزا فین کلشتین، بهمن ستوحی (مترجم)، بهداد ستوحی (مترجم)، ابوالفتح قهرمانی (ویراستار) جان میلر
ناشر: سیته - 24 خرداد 1388
28000 ریال
جان میلر، عطیه رفیعی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) جان میلر
ناشر: لیوسا - 2 خرداد 1389
18000 ریال
جان میلر، حامد جمشیدی پور (مترجم) جان میلر
ناشر: خانه تحول - 22 اردیبهشت 1399
200000 ریال
جان میلر، دیوید سیدلر جان میلر
ناشر: شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - اسفند 1395
210000 ریال
جان میلر، کریستین ای. لیندین جان میلر
ناشر: خانه تحول - اسفند 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد