ترتیب بر اساس:
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1402
7500000 ریال 6750000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
جان سانتراک، محمدرضا شاهی (مترجم)، پرویز شریفی درآمدی (مترجم)، کیان فروزش (ویراستار) جان سانتراک
ناشر: دانژه - آذر 1401
8000000 ریال 7200000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - آذر 1400
3400000 ریال 3060000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - مهر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - مهر 1400
1450000 ریال 1232500 ریال
جان سانتراک، مرتضی امیدیان (مترجم) جان سانتراک
ناشر: دانشگاه یزد - اسفند 1390
130000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - خرداد 1400
3500000 ریال
جان سانتراک، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - مرداد 1384
75000 ریال
جان سانتراک، حسین دانشفر (مترجم)، شاهده سعیدی (مترجم)، مهشید عراقچی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: رسا - اسفند 1401
7500000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد