ترتیب بر اساس:
جان تاونسند، پل دوناوان، محمدرضا فرشیدنژاد (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 16 فروردین 1385
10000 ریال 8000 ریال
ناشر: آدینه - 1399
170000 ریال 144500 ریال
جان تاونسند، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) جان تاونسند
ناشر: آدینه - 1395
45000 ریال
جان تاون سند، ژاک فاویر، علی دنیادیده (مترجم) جان تاون سند
ناشر: اندیشه آریا (وابسته به موسسه پژواک اندیشه آریا) - 5 دی 1386
18000 ریال
جان تاونسند، ژاک فاویه، علی دنیادیده (مترجم)، شهربانو ناطق (ویراستار) جان تاونسند
ناشر: اندیشه آریا (وابسته به موسسه پژواک اندیشه آریا) - 9 مهر 1390
ژاک فاویر، جان تاون سند، علی دنیادیده (مترجم)، شهربانو ناطق (ویراستار) ژاک فاویر
ناشر: اندیشه آریا (وابسته به موسسه پژواک اندیشه آریا) - 9 مهر 1390
20000 ریال
آنجلینا بادن، جان تاون سند، ژاک فاویه، علی دنیادیده (مترجم) آنجلینا بادن
ناشر: اندیشه آریا - 7 دی 1393
35000 ریال
جان تاونسند، جاکوئیز فاویر، رضا مومن خانی (مترجم) جان تاونسند
ناشر: انستیتو ایز ایران - 15 اردیبهشت 1388
14000 ریال
جان تاونسند، ژاک فیویر، مهین خالصی (مترجم) جان تاونسند
ناشر: جیحون - 16 مهر 1384
8000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد