ترتیب بر اساس:
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
1000000 ریال 900000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
استیو مارتین، میترا امیری لرگانی (مترجم)، آزاده کامیار (ویراستار)، روبرتو بلفری(تصویرگر) استیو مارتین
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - آبان 1402
990000 ریال 891000 ریال
استیو مارتین، میترا امیری لرگانی (مترجم)، آزاده کامیار (ویراستار)، تام وولی(تصویرگر) استیو مارتین
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - اسفند 1401
990000 ریال 891000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد