ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال 990000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی عبدالمهدی نصیرزاده
ناشر: حتمی - 12 اسفند 1398
1390000 ریال 1251000 ریال
ابوالفضل فراهانی، مرتضی رضایی صوفی ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 تیر 1401
510000 ریال 459000 ریال
ایوان وی. گریفیث، آذر آقایاری (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم) ایوان وی. گریفیث
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - 16 دی 1393
2990000 ریال 2691000 ریال
ابوالفضل فراهانی، کیوان شعبانی مقدم ابوالفضل فراهانی
ناشر: اندیشه های حقوقی
وضعیت: دست دوم (خوب)
110000 ریال 99000 ریال
ابوالفضل فراهانی، محمدرضا رمضانپور (ویراستار)، آذر آقایاری (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مرداد 1400
270000 ریال
ابوالفضل فراهانی، محمدرضا رمضانپور (ویراستار)، مسعود رعایایی (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 فروردین 1401
230000 ریال
علی اصغر رواسی، ابوالفضل فراهانی (ویراستار) علی اصغر رواسی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1399
350000 ریال
جری آر توماس، جک کی نلسون، استفن جی. سیلورمن، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، فاطمه عبدوی (مترجم)، مرتضی رضایی صوفی (مترجم) جری آر توماس
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 آبان 1399
330000 ریال
چرلی مارلن، لری جی. آدامز، وحید سرتیپی، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، اسماعیل زنگنه (مترجم) چرلی مارلن
ناشر: حتمی - 27 بهمن 1398
1290000 ریال
مهرعلی همتی نژاد، فرهاد رحمانی نیا، ابوالفضل فراهانی (ویراستار) مهرعلی همتی نژاد
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 اردیبهشت 1399
260000 ریال
آذر آقایاری، ابوالفضل فراهانی، محمود علیمحمدی آذر آقایاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
250000 ریال
ابوالفضل فراهانی، خسرو ابراهیم (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 خرداد 1399
240000 ریال
لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی لقمان کشاورز
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مهر 1399
470000 ریال
ابوالفضل فراهانی، لیلا قربانی قهفرخی ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مهر 1399
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 69 مورد