جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
عبدالمهدی نصیرزاده، ابوالفضل فراهانی عبدالمهدی نصیرزاده
ناشر: حتمی - اسفند 1398
2490000 ریال 2241000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
ایوان وی. گریفیث، آذر آقایاری (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم) ایوان وی. گریفیث
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - دی 1393
2990000 ریال 2691000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1402
1560000 ریال
ابوالفضل فراهانی، محمدرضا رمضانپور (ویراستار)، آذر آقایاری (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1401
310000 ریال
ابوالفضل فراهانی، محمدرضا رمضانپور (ویراستار)، مسعود رعایایی (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - فروردین 1401
230000 ریال
علی اصغر رواسی، ابوالفضل فراهانی (ویراستار) علی اصغر رواسی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1401
450000 ریال
استفن جی. سیلورمن، جک کی نلسون، جری آر توماس، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، فاطمه عبدوی (مترجم)، مرتضی رضایی صوفی (مترجم) استفن جی. سیلورمن
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
1140000 ریال
چرلی مارلن، لری جی. آدامز، وحید سرتیپی، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، اسماعیل زنگنه (مترجم) چرلی مارلن
ناشر: حتمی - بهمن 1398
1290000 ریال
فرهاد رحمانی نیا، مهرعلی همتی نژاد، ابوالفضل فراهانی (ویراستار) فرهاد رحمانی نیا
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
850000 ریال
آذر آقایاری، ابوالفضل فراهانی، محمود علیمحمدی آذر آقایاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1399
250000 ریال
حسن خلجی، ابوالفضل فراهانی (ویراستار) حسن خلجی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1402
760000 ریال
کیوان شعبانی مقدم، ابوالفضل فراهانی کیوان شعبانی مقدم
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1400
550000 ریال
لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) لقمان کشاورز
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
940000 ریال
ابوالفضل فراهانی، لیلا قربانی قهفرخی، حمید قاسمی (ویراستار) ابوالفضل فراهانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1402
1200000 ریال
کریس گرتن، ایان جونز، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، زهرا باورساد (مترجم)، فرزانه سانی (مترجم) کریس گرتن
ناشر: حتمی - دی 1393
299000 ریال
نمایش 1 - 15 از 85 مورد