ترتیب بر اساس:
جی سی پولکینگ هورن، ابوالفضل حقیری (مترجم) جی سی پولکینگ هورن
ناشر: بصیرت - 6 مرداد 1393
150000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ابوالفضل حقیری (مترجم)، جورج هنری ردکلیف پارکینسون (ویراستار) ابوالفضل حقیری (مترجم)
ناشر: حکمت - تیر 1396
900000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، ابوالفضل حقیری (مترجم)، جان لیتل (گردآورنده) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علم - 26 آذر 1392
1250000 ریال
پل استراترن، ابوالفضل حقیری (مترجم) پل استراترن
ناشر: بصیرت - 16 خرداد 1390
50000 ریال
پل استراترن، ابوالفضل حقیری (مترجم) پل استراترن
ناشر: بصیرت - 16 خرداد 1390
70000 ریال
مایکل اوشی، ابوالفضل حقیری (مترجم) مایکل اوشی
ناشر: بصیرت - 1394
90000 ریال
دان ناردو، ابوالفضل حقیری (مترجم)، محمدجواد ترابی (ویراستار) دان ناردو
ناشر: بصیرت - 16 خرداد 1390
50000 ریال
ابوالفضل حقیری (مترجم)، اعظم السادات ابوالبقایی (ویراستار)، معصومه خانی (ویراستار)، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی (تهیه و تنظیم) ابوالفضل حقیری (مترجم)
ناشر: بین المللی الهدی - 19 مهر 1384
ابوالفضل حقیری، مجید جعفری اقدم، محمدعلی شعاعی ابوالفضل حقیری
ناشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات بین الملل - 1382
ابوالفضل حقیری، مارکوس چان ابوالفضل حقیری
ناشر: حکمت سینا - خرداد 1396
250000 ریال
ایان نیکلسون، پام اسپنس، ابوالفضل حقیری (مترجم) ایان نیکلسون
ناشر: بصیرت - 26 تیر 1386
30000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد