حل مسائل مکانیک کوانتومی، کتاب فیزیک کوانتومی استفان گاسیوروویچ، ویرایشهای اول، دوم و سوم، به انضمام حل تستهای طبقه بندی شده

ناشر: علمی و فنی
تاریخ نشر: 1383
تعداد صفحه: 560
شابک: 964-6215-26-2
وزن: 1150 گرم
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
کتابهایی با موضوع های مشابه