فروش ویژه (با تخفیف ۳۰ درصد)

نمایش 1 - 20 از 187 مورد  
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 1395
60000 ریال 42000 ریال
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
50000 ریال 35000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
60000 ریال 42000 ریال
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
45000 ریال 31500 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
40000 ریال 28000 ریال
دانیل لاوسون، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دانیل لاوسون
ناشر: آدینه - 1388
35000 ریال 24500 ریال
موسسه مدیریت پروژه (PMI)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه (PMI)
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 49000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1389
45000 ریال 31500 ریال
رضا فلسفی (مترجم)، محمد حسین صبحیه (مترجم) رضا فلسفی (مترجم)
ناشر: آدینه - 09 دی، 1393
120000 ریال 84000 ریال
رضا آتش فراز (مترجم)، علی کیوانلو (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
100000 ریال 70000 ریال
ناشر: آدینه - 10 دی، 1393
60000 ریال 42000 ریال
کیم وو. چونگ، داود نعمت اللهی (مترجم) کیم وو. چونگ
ناشر: معیار علم - 1396
150000 ریال 105000 ریال
دوین فارستر، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دوین فارستر
ناشر: آدینه - 10 دی، 1393
70000 ریال 49000 ریال
فرگوس اوکاتل، محمد حسین محمودی ساری (مترجم)، حمیدرضا پیرمراد (مترجم) فرگوس اوکاتل
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 24500 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 24500 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 49000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
80000 ریال 56000 ریال
ناشر: معیار اندیشه - 1396
300000 ریال 210000 ریال
راضیه علی یاری راضیه علی یاری
ناشر: الماس دانش - 22 تیر، 1388
15000 ریال 10500 ریال
نمایش 1 - 20 از 187 مورد