ترتیب بر اساس:
رویین پاکباز (تدوین) رویین پاکباز (تدوین)
ناشر: فرهنگ معاصر - خرداد 1392
1800000 ریال 1620000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
محمد اعظم زاده محمد اعظم زاده
ناشر: سیمای دانش، آذر - آبان 1392
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: چکامه - تیر 1387
750000 ریال 675000 ریال
عرفان قانعی فرد عرفان قانعی فرد
ناشر: علم - تیر 1393
3550000 ریال 3195000 ریال
عسکری پاشائی، فیروزه نورزاد عسکری پاشائی
ناشر: نگاه معاصر - شهریور 1401
700000 ریال 630000 ریال
عسکری پاشائی، نسترن پاشایی، سمن صارمی عسکری پاشائی
ناشر: نگاه معاصر - اسفند 1400
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: فرهنگ معاصر - 1393
6000000 ریال
ناشر: سیمای دانش - شهریور 1388
4950000 ریال
رویین پاکباز رویین پاکباز
ناشر: فرهنگ معاصر - اسفند 1401
12000000 ریال
ادوارد لوسی اسمیت، فرهاد گشایش (مترجم) ادوارد لوسی اسمیت
ناشر: مارلیک - آذر 1390
200000 ریال
ناشر: برگ نگار - دی 1395
120000 ریال
مهدی انصاری، سمانه ساقندیان مهدی انصاری
ناشر: آیندگان - اسفند 1396
730000 ریال
نازنین محمدی نازنین محمدی
ناشر: زرین مهر - مرداد 1388
28500 ریال
عباسعلی مهاجری، معصومه طوفانپور (ویراستار) عباسعلی مهاجری
ناشر: دانشیار - شهریور 1391
600000 ریال
ینس هوفمان، افرا صفا (مترجم) ینس هوفمان
ناشر: نظر - خرداد 1402
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد