ترتیب بر اساس:
ناشر: علم - 23 آبان 1389
2850000 ریال 2707500 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 10 دی 1399
985000 ریال 886500 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 14 بهمن 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
استفن کینزر، شهریار خواجیان (مترجم) استفن کینزر
ناشر: اختران - 4 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: کارنامه - 27 بهمن 1398
3850000 ریال 3465000 ریال
هما سرشار(به اهتمام) هما سرشار(به اهتمام)
ناشر: نشر ثالث - 23 شهریور 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
کریستوفر دوبلگ کریستوفر دوبلگ
ناشر: نشر چشمه - 12 مهر 1399
1250000 ریال 1125000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: نشر نی - 12 آبان 1399
1200000 ریال 860000 ریال
ناشر: علم - 2 دی 1399
3250000 ریال 1850000 ریال
غلامحسین میرزاصالح غلامحسین میرزاصالح
ناشر: معین - 8 تیر 1401
1070000 ریال 963000 ریال
ناشر: نگاه - 8 دی 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
کریم ارغنده پور(به اهتمام) کریم ارغنده پور(به اهتمام)
ناشر: نشر نی - 17 آذر 1400
320000 ریال 288000 ریال
ناشر: اطلاعات - 22 اردیبهشت 1400
2800000 ریال 2660000 ریال
ناشر: اختران - 23 دی 1387
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: امید فردا - 30 دی 1393
2400000 ریال 2160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 809 مورد