ترتیب بر اساس:
ناشر: علم - 28 بهمن 1389
2250000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
عباس میلانی عباس میلانی
ناشر: اختران - 4 آذر 1400
1100000 ریال 935000 ریال
ناشر: اطلاعات - 18 آذر 1400
1000000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 8 فروردین 1400
880000 ریال 748000 ریال
ناشر: رسا - 14 تیر 1398
2200000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: نشر نی - 12 آبان 1399
860000 ریال 731000 ریال
ناشر: علم - 2 دی 1399
2250000 ریال 1850000 ریال
پرویز راجی، ح . ا . مهران (مترجم) پرویز راجی
ناشر: اطلاعات - 19 تیر 1400
1200000 ریال 1020000 ریال
کریم ارغنده پور(به اهتمام) کریم ارغنده پور(به اهتمام)
ناشر: نشر نی - 17 آذر 1400
320000 ریال
امیر بومی زاد شیرازی (به اهتمام) امیر بومی زاد شیرازی (به اهتمام)
ناشر: آبگین رایان - 1388
50000 ریال
محمود شهبندی، مصطفی ملکوتیان (مقدمه) محمود شهبندی
ناشر: گرایش - 10 دی 1387
38000 ریال
ناشر: علم - 11 اردیبهشت 1400
7500000 ریال
ناشر: اشاره - 23 اسفند 1396
1350000 ریال
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1393
220000 ریال
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مهر 1393
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 809 مورد