بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 8 آبان 1400
1250000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 1 شهریور 1400
900000 ریال
محمدعلی همایون کاتوزیان محمدعلی همایون کاتوزیان
ناشر: نشر نی - 5 مرداد 1400
480000 ریال 408000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلی کاتوزیان، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 26 فروردین 1401
660000 ریال
ناشر: علم - 28 بهمن 1389
2250000 ریال
عباس میلانی عباس میلانی
ناشر: اختران - 4 آذر 1400
1100000 ریال 935000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر - 10 شهریور 1399
900000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 8 فروردین 1400
880000 ریال 748000 ریال
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: نشر نی - 12 آبان 1399
860000 ریال 731000 ریال
ناشر: علم - 2 دی 1399
2250000 ریال 1850000 ریال
ناشر: اختران - 23 شهریور 1399
650000 ریال
پرویز راجی، ح . ا . مهران (مترجم) پرویز راجی
ناشر: اطلاعات - 19 تیر 1400
1200000 ریال 1020000 ریال
موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه
ناشر: اطلاعات - 9 مهر 1399
1200000 ریال
کریم ارغنده پور(به اهتمام) کریم ارغنده پور(به اهتمام)
ناشر: نشر نی - 17 آذر 1400
320000 ریال 272000 ریال
آذر آریان پور آذر آریان پور
ناشر: اختران - 23 تیر 1388
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,312 مورد