ترتیب بر اساس:
زاهاریا استانکو زاهاریا استانکو
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - آبان 1399
2100000 ریال 1785000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
میرچا الیاده، فرهاد بیگدلو (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: نیماژ - اسفند 1397
500000 ریال 425000 ریال
بوگدان سوچاوا، بابک مظلومی (مترجم) بوگدان سوچاوا
ناشر: هنوز - آبان 1397
180000 ریال 153000 ریال
کنستانتین ویرژیل گئورگیو کنستانتین ویرژیل گئورگیو
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1395
1440000 ریال 1296000 ریال
میرچا الیاده، گلشن اسماعیل پور (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: اسطوره - آبان 1386
76200 ریال
کنستان ویرزیل گئورگیو، عبدالرضا هوشنگ مهدوی (مترجم) کنستان ویرزیل گئورگیو
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1393
1100000 ریال
نازنین والاجم (مترجم) نازنین والاجم (مترجم)
ناشر: هزاره ققنوس - آذر 1394
75000 ریال
واروژان وسگانیان، گارون سارکسیان (مترجم) واروژان وسگانیان
ناشر: کتاب سیامک - دی 1394
350000 ریال
میرچا الیاده میرچا الیاده
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - دی 1398
310000 ریال
زاهاریا استانکو، محمدعلی صوتی (مترجم) زاهاریا استانکو
ناشر: جامی - تیر 1396
750000 ریال
مارین سورسکو مارین سورسکو
ناشر: مشکی - مرداد 1394
150000 ریال
رضا دهقان (مترجم) رضا دهقان (مترجم)
ناشر: کوچک - آبان 1390
280000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد